.

Behandlungsflächen Hopfen 2015

 

Fungizide

Behandlungsflächen Fungizide Hopfen 2015

 

Herbizide

Behandlungsflächen Herbizide Hopfen 2015

 

Insektizide/Akarizide

Behandlungsflächen Insektizide und Akarizide Hopfen 2015