.

Behandlungsflächen Hopfen 2013

 

Fungizide

Behandlungsflächen Fungizide Hopfen 2013

 

Herbizide

Behandlungsflächen Herbizide Hopfen 2013

 

Insektizide/Akarizide

Behandlungsflächen Insektizide und Akarizide Hopfen 2013